Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 06 : 52
Năm 2022 : 1.406
 • Hoàng Thị Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0392.110.903
  • Email:
   hoangthubimbim@gmail.com
 • Nông Thị Chính
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0368.334.991
  • Email:
   nongchinh.camson@gmail.com
 • Hoàng Thị Dinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0978.310.503
  • Email:
   phuongdinh2012@gmail.com
 • Ngọc Văn Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Bí thư Đoàn TNCS HCM
  • Điện thoại:
   0964.640.562
  • Email:
   ngocvanthaok33@gmail.com
 • Giáp Văn Huyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - TPT Đội
  • Điện thoại:
   0944.985.190
  • Email:
   giapvanhuyen1985@gmail.com
 • Nông Thị Thập
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Tổ trưởng CM
  • Điện thoại:
   0982.966.341
  • Email:
   nttgv1@gmail.com
 • Hà Thị Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Tổ phó CM
  • Điện thoại:
   0346.531.337
  • Email:
   haoanh0068@gmail.com
 • Lường Thị Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Tổ trưởng CM
  • Điện thoại:
   0369.017.076
  • Email:
   Lthaicamson@gmail.com
 • Vũ Thị Sáu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Tổ phó CM
  • Điện thoại:
   0368.434.855
  • Email:
   vuthisaupd@gmail.com
 • Hoàng Văn Hưng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0392.952.267
  • Email:
   hoangviethungbg92@gmail.com
 • Nguyễn Xuân Tiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Tổ trưởng CM
  • Điện thoại:
   0985.148.135
  • Email:
   axuantien@gmail.com
 • Nguyễn Thị Khuyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0978.069.833
  • Email:
   lekhuyencamson@gmail.com
Video Clip
Văn bản mới