Liên hệ trực tiếp:

Trường TH Cấm Sơn

Cấm Sơn Lục Ngạn Bắc Giang
thcamson98@gmail.com